Навигација

XVI Конгрес медицинске биохемије и лабораторијске медицине и IV EFCC симпозијум

Семинари

У Београду је од 17.-21. јуна  2008. године одржан XVI Конгрес медицинске биохемије и лабораторијске медицине са међународним учешћем, у организацији Друштва медицинских биохемичара Србије и ...

под покровитељством  Међународне федерације за клиничку хемију и лабораторијску медицину (IFCC), Европске федерације за клиничку хемију и лабораторијску медицину (EFCC) и Балканске клиничке лабораторијске федерације (BCLF), као и Министарства за науку Републике Србије.

У оквиру конгреса  одржан је IV EFCC Симпозијум за Балкански регион.

Пленарне секције  конгреса биле су посвећене најновијим сазнањима из области биохемијских маркера различитих обољења. На секцији конгреса  под називом „Примена индикатора квалитета у медицинским лабораторијама“ изложене су актуелне теме у области успостављања и одржавања квалитета у медицинским лабораторијама, као што су поузданост резултата, грешке у лабораторијској медицини, као и дилеме и контроверзе у тумачењу лабораторијских резултата. Постигнути резултати у овој области  који се огледају кроз верификацију акредитацијом, као и активности на увођењу новог стандарда специфичног за медицинске лабораторије изложила је др Љубинка Глигић, виши саветник у Акредитационом телу Србије  у раду под називом „Статус развоја  и имлементације акредитације медицинских лабораторија у Србији“ објављеном у JMB 27: 144-147, 2008.

У оквиру  IV EFCC симпозијум за Балкански регион  под називом „Утицај преаналитичке фазе на квалитет лабораторијских резултата“  констатовано је од стране већег броја иностраних и домаћих предавача,  да се највећи број лабораторијских грешака догађа у преаналитичкој фази испитивања, и то углавном из разлога који се тичу образовања и организације. Из тог разлога, савремени трендови у клиничкој лабораторијској пракси  односе се на побољшање квалитета преаналитичке фазе.