Navigacija

Priprema nacionalnog IPA projekta za infrastrukturu kvaliteta

Saradnja

Danas je u prostorijama ATS održan sastanak sa predstavnicima CARDS Regional Quality Infrastructure Project oko donošenja Nacionalnog IPA projekta za infrastrukturu kvaliteta, kojim će Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja konkurisati za sredstva EU, u okviru IPA predpristupne pomoći.

Na sastanku su date preporuke za rezultate budućeg projekta koje bi projekat trebao da sadrži:

- formiranje regionalne baze tehničkih ocenjivača i eksperata,
- izmenu legislative u oblasti infrastrukture kvaliteta
- izradu informacionog sistema za akreditaciju
- „on-hands“ treninge za akreditacione ocenjivače
-  i mini projekte za razvijanje novih akreditacionih šema.

Sastanku su ispred Akreditacionog tela prisustvovali dr Dejan Krnjaić i mr Dragan Pušara, direktor i zamenik direktora ATS-a, Miodrag Dugandžija iz Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Tanja Turquin Spicanovic, direktor Cards Regional Quality Infrastructure projekta.

Takođe, danas je ATS posetio i Hugo A.M. van Veghel , predstavnik Generalnog direktorata Evropske komisije (DG Enlargement), koji je sa direktorom ATS-a dr Dejanom Krnjaićem razgovarao o evaluaciji CARDS 2006 projekta.

Tom prilikom razgovarano je o samom programu i učesnici sastanka su se saglasili da je program bio veoma uspešan, kako celovit, tako i po pojedinim stručnim temama. Iako predstavnici ATS-a nisu učestvovali u stvaranju ovog projekta, konstatovano je da je program koncipiran vrlo dobro, a predstavnici ATS-a izrazili su želju za što aktivnijim učešćem kako u kreaciji, tako i u implementaciji budućih projekata.
 


mr Dragan Pušara, dr Dejan Krnjaić, Miodrag Dugandžija i Tanja Turquin Spicanovic

mr Dragan Pušara i dr Dejan Krnjaić

Tanja Turquin Spicanovic