Navigacija

Predsednik Evropske kooperative posetio Srbiju

Aktuelnosti

Predsednik Evropske kooperative za akreditaciju (EA), Lorenco Tijone boravio je u trodnevnoj poseti Akreditacionom telu Srbije. Tokom ove posete Tijone je u sredu 14. maja, učestvovao na okruglom stolu pod nazivom ''Akreditacija u sistemu kvaliteta i bezbednosti hrane'' održanom u okviru 75. poljoprivrednog sajma u Novom Sadu.

Gospodin Tijone je drugog dana svoje posete boravio u sedištu Akreditacionog tela Srbije, gde je sa rukovodstvom ATS-a razgovarao o politici EA,  IAF-a i ILAC-a, njihovoj međusobnoj saradnji i aktuelnim pitanjima harmonizacije procesa akreditacije, sertifikacije i laboratorijskih ispitivanja u zemljama članicama, kao i o uslovima za pristupanje EA Multilateralnom sporazumu o priznavanju sertifikata i rezultata ispitivanja.

Prenoseći iskustva u sprovođenju politike EA, Tijone je posebno istakao prekograničnu politiku EA (''cross-frontier policy’’) i insistiranje EA da se svi poslovi sertifikacije na teritoriji jedne zemlje moraju obavljati samo u saradnji i pod akreditacijom nacionalnog akreditacinog tela. Prema njegovim rečima, za tako nešto postoje brojni razlozi, od kojih je poznavanje jezika samo jedan, ne tako bitan,  jer se on može i premostiti, ali da su drugi razlozi, kao što su poznavanje domaćeg zakonodavno-pravnog sistema i tržišta, od presudnog značaja za validnost rezultata akreditacije sertifikacionih tela.

Predsednik Evropske kooperative je za zaposlene u ATS-u održao predavanje na nekoliko aktuelnih tema u EA: obezbeđenje metrološkog kvaliteta u procesu proizvodnje i pružanju usluga, povećanje poverenja u sertifikaciju sistema menadžmenta – Izveštaj Radne grupe IAF-a za funkcionalnu reorganizaciju akreditacije ''re-engineering accreditation’’ i merna nesigurnost –aspekti merne nesigurnosti, značaj primene rezultata utvrđivanja merne nesigurnosti i akreditovane margine merne nesigurnosti.

Govoreći o obezbeđivanju metrološkog kvaliteta, Tijone je istakao je značaj utvrđivanja metroloških potreba od strane proizvodnih organizacija i pružalaca usluga, kao i postojanja ''metrološke kulture'' kako u ovim organizacijama tako i u laboratorijama za ispitivanje, sertifikacionim i akreditacionim telima.

U okviru druge teme bilo je reči o značaju praćenja i ocenjivanja procesa rada, kako u postupku ocenjivanja na lokaciji tako i u osvedočenju, u odnosu na dokumentaciju sistema kvaliteta (Poslovnik kvaliteta i procedure). Tijone je rekao, da iako je u postupku ocenjivanja potrebno posmatranje samog procesa, neophodno je više uzimati u obzir rezultate procesa. 

Prema njegovom ličnom mišljenju i stavu EA, najefikasnija kaznena mera za nepoštovanje zahteva standarda je suspenzija, odnosno oduzimanje akreditacije, odnosno sertifikata (proizvoda ili sistema menadžmenta, prema slučaju), a da treba razmisliti i o novčanoj kazni.

Nakon predavanja, Lorenco Tijone u diskusiji sa kolegama iz ATS-a, uputio veoma korisne savete i odgovorio na brojna pitanja svojih kolega.
 


Lorenco Tijone održao je tri predavanja za kolege iz ATS-a

Lorenco Tijone, predsednik Evropske kooperative za akreditaciju

U razgovoru, Lorenco Tijone, Svetlana Golubović, Ljubinka Gligić, Dušanka Santovac - levo, Dejan Krnjaić, Vida Živković, Milica Jovčić - desno

Za uspomenu