Навигација

Председник Европске кооперативе посетио Србију

Актуелности

Председник Европске кооперативе за акредитацију (ЕА), Лоренцо Тијоне боравио је у тродневној посети Акредитационом телу Србије. Током ове посете Тијоне је у среду 14. маја, учествовао на округлом столу под називом ''Акредитација у систему квалитета и безбедности хране'' одржаном у оквиру 75. пољопривредног сајма у Новом Саду.

Господин Тијоне је другог дана своје посете боравио у седишту Акредитационог тела Србије, где је са руководством АТС-а разговарао о политици ЕА,  IAF-а и ILAC-а, њиховој међусобној сарадњи и актуелним питањима хармонизације процеса акредитације, сертификације и лабораторијских испитивања у земљама чланицама, као и о условима за приступање ЕА Мултилатералном споразуму о признавању сертификата и резултата испитивања.

Преносећи искуства у спровођењу политике ЕА, Тијоне је посебно истакао прекограничну политику ЕА (''cross-frontier policy’’) и инсистирање ЕА да се сви послови сертификације на територији једне земље морају обављати само у сарадњи и под акредитацијом националног акредитациног тела. Према његовим речима, за тако нешто постоје бројни разлози, од којих је познавање језика само један, не тако битан,  јер се он може и премостити, али да су други разлози, као што су познавање домаћег законодавно-правног система и тржишта, од пресудног значаја за валидност резултата акредитације сертификационих тела.

Председник Европске кооперативе је за запослене у АТС-у одржао предавање на неколико актуелних тема у ЕА: обезбеђење метролошког квалитета у процесу производње и пружању услуга, повећање поверења у сертификацију система менаџмента – Извештај Радне групе IAF-а за функционалну реорганизацију акредитације ''re-engineering accreditation’’ и мерна несигурност –аспекти мерне несигурности, значај примене резултата утврђивања мерне несигурности и акредитоване маргине мерне несигурности.

Говорећи о обезбеђивању метролошког квалитета, Тијоне је истакао је значај утврђивања метролошких потреба од стране производних организација и пружалаца услуга, као и постојања ''метролошке културе'' како у овим организацијама тако и у лабораторијама за испитивање, сертификационим и акредитационим телима.

У оквиру друге теме било је речи о значају праћења и оцењивања процеса рада, како у поступку оцењивања на локацији тако и у осведочењу, у односу на документацију система квалитета (Пословник квалитета и процедуре). Тијоне је рекао, да иако је у поступку оцењивања потребно посматрање самог процеса, неопходно је више узимати у обзир резултате процеса. 

Према његовом личном мишљењу и ставу ЕА, најефикаснија казнена мера за непоштовање захтева стандарда је суспензија, односно одузимање акредитације, односно сертификата (производа или система менаџмента, према случају), а да треба размислити и о новчаној казни.

Након предавања, Лоренцо Тијоне у дискусији са колегама из АТС-а, упутио веома корисне савете и одговорио на бројна питања својих колега.
 


Лоренцо Тијоне одржао је три предавања за колеге из АТС-а

Лоренцо Тијоне, председник Европске кооперативе за акредитацију

У разговору, Лоренцо Тијоне, Светлана Голубовић, Љубинка Глигић, Душанка Сантовац - лево, Дејан Крњаић, Вида Живковић, Милица Јовчић - десно

За успомену