Navigacija

Poseta studenata Fakulteta organizacionih nauka

Aktuelnosti

Studenti treće godine Fakulteta organizacionih nauka odseka za kvalitet sa svojim profesorom Milom Pešaljevićem posetili su danas Akreditaciono telo Srbije i upoznali se sa radom nacionalnog tela za akreditaciju.

Studentima su se obratili Ksenija Stojičić, ispred Instituta za standardizaciju Srbije i dr Dejan Krnjaić, direktor Akreditacionog tela Srbije.

Pojam standardizacije i nacionalno telo za standardizaciju, prezentacija Ksenije Stojičić iz Instituta za standardizaciju Srbije - 650 KB

Akreditaciono telo Srbije, prezentacija dr Dejana Krnjaića, direktora ATS - 1.7 MB

Studenti su imali priliku da se upoznaju sa istorijatom standardizacije, poslovima nacionalne institucije za standardizaciju, kao i o načinima i procedurama donošenja standarda u našoj sredini i međunarodnoj zajednici. Takođe, bilo je reči i o potrebi za usaglašavanjem nacionalnih sa evropskim i međunarodnim standardima, kao i o upoznavanju sa standardima i oblasti kvaliteta i ocenjivanja usaglašenosti.

Dr Dejan Krnjaić upoznao je studente okvirno sa pravilima Svetske trgovinske organizacije, procesima globalizacije i liberalizacije u međunarodnoj trgovini, procesima integracije Srbije u STO i EU, kao i međuregionalnim sporazumima o slobodnoj trgovini, kao uvod u priču o infrastrukturi kvaliteta i akreditaciji. Studenti su mogli da se informišu o delatnosti ATS-a, značaju akreditaditacije, o procedurama i pravilima akreditacije u EU i kod nas, kao i o planovima nacionalnog tela za akreditaciju u cilju prilagođavanja našeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU.


dr Dejan Krnjaić u razgovoru sa studentima

prof. dr Mile Pešaljević sa studentima

Studenti treće godine FON-a

Ksenija Stojičić, Institut za standardizaciju