Navigacija

Dodeljene akreditacije za 19 organizacija

Aktuelnosti

U ponedeljak 26. aprila u prostorijama Akreditacionog tela Srbije dodeljena su 19 sertifikata i rešenja za novoakreditovane organizacije, organizacije posle nadzora i obnovljene akreditacije. Direktor Akreditacionog tela Srbije, dr Dejan Krnjaić, čestitao je prisutnima na dobijenim sertifikatima i poželeo im uspešan rad u budućnosti.

"Akreditaciono telo Srbije želi da što pre je moguće postane punopravni član Evropske kooperative za akreditaciju, što predstavlja veliki korak ka potpisivanju Multilateralnog sporazuma koji omogućava da izveštaji i sertifikati izdati od naših akreditovanih organizacija budu priznate širom Evrope", istakao je dr Krnjaić

"Na taj način, afirmacijom akreditacije u Srbiji, kao i naših akreditovanih organizacija u Evropi, omogućio bi se bolji protok u razmeni proizvoda i usluga, pristupu međunarodnom tržištu, obezbedila bi se pouzdanost i kvalitet naših proizvoda, a to je za našu privredu izuzetno značajno", rekao je direktor ATS-a u uvodnom izlaganju.

"Značaj akreditacije se sve više prepoznaje i ATS se zbog toga ponosi", istakao je dr Krnjaić, a tome u prilog govori i nedavna poseta ATS-u i Srbiji presedavajućeg Evropske kooperative za akreditaciju, g. Lorenca Tijonea, koji je učestvovao na jednodnevnom seminaru "Akreditacija u sistemu kvaliteta i bezbednosti hrane" na 75. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, održavši tom prilikom predavanje na temu "Kvalitet u poljoprivredno-prehrambenom sektoru - trenutno stanje i perspektive".

"Čestitam još jednom svim novoakreditovim organizacijama koje su po prvi put dobile akreditaciju i ušle u veliku porodicu akreditovanih organizacija, kao i onim organizacijama koje uspešno održavaju akreditaciju, što svi zajedno prepoznajete značaj akreditacije i na najbolji mogući način svojim radom pružate primer dobre prakse i uspostavljanja stabilnog sistema kvaliteta u Srbiji", završio je dr Krnjaić svoje izlaganje.

Organizacije koje su dobile sertifikat (početna akreditacija i održavanje akreditacije):

1. PD Centar za vinogradarstvo i vinarstvo d.o.o., Laboratorija za ispitivanje, Niš,  (početno ocenjivanje)

2. GP „MOSTOGRADNJA“ AD, Biro za kontrolu kvaliteta, Laboratorija za ispitivanje, Beograd,  (obnavljanje akreditacije)

3. INSTITUT „GOŠA“ DOO, Zavod za ispitivanje i kontrolu, Smederevska Palanka, (obnavljanje akreditacije)

4. Zavod za zavarivanje a.d., Laboratorija, Beograd, (obnavljanje akreditacije)

5. Zastava automobili AD, PC Centralni laboratorijum, Metrološka laboratorija, Kragujevac, (početno ocenjivanje)

6. AD Zaštita na radu i zaštita životne sredine „Beograd“, Laboratorija za zaštitu radne i životne sredine, Beograd,  (nadzorno ocenjivanje)

7. A.D. Zaštita na radu i zaštita životne sredine „Beograd“, Laboratorija za buku, vibracije i sudove pod pritiskom, Beograd, (nadzorno ocenjivanje)

8. SGS Beograd DOO, Agri-Lab Novi Sad, (nadzorno ocenjivanje)

9. Preduzeće prehrambene industrije „Žitomlin“ AD, Služba Laboratorije, Beograd, (nadzorno ocenjivanje)

10. ZAŠTITA“ D.O.O. Laboratorija za ispitivanje, Sremska Mitrovica,  (početno ocenjivanje)

11. Tehnološki fakultet Novi Sad, Laboratorija za ispitivanje prehrambenih proizvoda, Novi Sad, (nadzorno ocenjivanje)

12. DOO Agrolab Subotica, Laboratorija za semenarstvo, Subotica, (početno ocenjivanje)

13. Holding preduzeće Institut za opštu i fizičku hemiju AD, Laboratorija za ispitivanje, istraživanje i razvoj, Beograd, (početno ocenjivanje)

14. MINEL-FAD AD, Laboratorija za ispitivanje, Beograd, (početno ocenjivanje)

15. N.Z. ELEKTRONIKA, Čačak, (početno ocenjivanje)

16. D.O.O. Vojvodinainspekt Company, Novi Sad (početno ocenjivanje)

Organizacije kojima je dodeljeno samo Rešenje o utvrđivanju obima akreditacije (bez Sertifikata), nadzorna ocenjivanja

1. Naučni institut za veterinarstvo Srbije, Beograd

2. DOO Preduzeće za pružanje laboratorijskih usluga ALFA LAB, Aleksandrovac

3. Veterinarski specijalistički institut „Subotica“, Laboratorija, Subotica

 


Biljana Tomić, Vida Živković, Dejan Krnjaić i Slobodan Petrović
 
dr Branislav Nedeljković, direktor PC centralnog laboratorijuma Kragujevac (Zastava automobili) prima sertifikat
 
 
Prisutni predstavnici akreditovanih organizacija na svečanoj dodeli u sali Podgorica palate Srbija

Zajedno do kvaliteta