Navigacija

Sastanak Laboratorijskog Komiteta EA

Međunarodne aktivnosti

U Atini je, u periodu od 12. do 13. marta 2008.godine, održan 15. sastanak Laboratorijskog Komiteta (EA LC) Evropske kooperacije za akreditaciju (EA), u organizaciji Nacionalnog akreditacionog tela Grčke (ESYD).U okviru sastanka Komiteta održana je i radionica na temu ”Primena zahteva regulativa evropske komisije, direktiva, smernica od strane akreditacionih tela kao akreditacionih zahteva za laboratorije”.

Na sastanku su predstavljeni novi predsedavajući Komiteta C.Waddington (FINAS) i potpredsednik A.Steinhorst (DACH), kao i novi članovi Management group EA LC.

Tokom sastanka prezentovan je konačni nacrt dokumenta «Politika akreditacionih tela u vezi učestalosti učešća u RT šemama», kao jednog od načina za obezbeđenje poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja/etaloniranja.

Finalizovan je dokument «Ocenjivanje kompetentnosti osoblja laboratorije» koji će biti dostupan svim članovima EA LC sa preporukama za njegovo korišćenje tokom ocenjivanja ili u procesima obuke ocenjivača akreditacionih tela.

Članovi Komiteta EA LC su, pored ostalog, i informisani o nacrtu izmene ILAC Smernice G18 za iskazivanje obima akreditacije laboratorija za ispitivanje. Ista će biti predmet diskusije na jesenjem sastanku Komiteta EA LC.

Tokom radionice je dat osvrt na primenu zahteva regulative Evropske unije kao akreditacionih zahteva. Laboratorije koje su notifikovane u zemljama članicama i sve druge akreditovane laboratorije su u domenima svih delatnosti u obavezi da ispunjavaju pomenute zahteve, i način ispunjenja istih, kao i načini iskazivanja obima akreditacije u tim slučajevima su bili glavna tema radionice.

Kao predstavnici Akreditacionog tela Srbije, sastanku EA LC i radionici, prisustvovali su: mr Dejan Pušara, zamenik direktora ATS i mr Natalija Jovičić Zarić, predstavnik ATS u EA LC.