Навигација

Састанак Лабораторијског Комитета ЕА

Међународне активности

У Атини је, у периоду од 12. до 13. марта 2008.године, одржан 15. састанак Лабораторијског Комитета (ЕА LC) Европске кооперације за акредитацију (ЕА), у организацији Националног акредитационог тела Грчке (ESYD).У оквиру састанка Комитета одржана је и радионица на тему ”Примена захтева регулатива европске комисије, директива, смерница од стране акредитационих тела као акредитационих захтева за лабораторије”.

На састанку су представљени нови председавајући Комитета C.Waddington (FINAS) и потпредседник A.Steinhorst (DACH), као и нови чланови Management group EA LC.

Током састанка презентован је коначни нацрт документа «Политика акредитационих тела у вези учесталости учешћа у РТ шемама», као једног од начина за обезбеђење поверења у квалитет резултата испитивања/еталонирања.

Финализован је документ «Оцењивање компетентности особља лабораторије» који ће бити доступан свим члановима ЕА LC са препорукама за његово коришћење током оцењивања или у процесима обуке оцењивача акредитационих тела.

Чланови Комитета EA LC су, поред осталог, и информисани о нацрту измене ILAC Смернице G18 за исказивање обима акредитације лабораторија за испитивање. Иста ће бити предмет дискусије на јесењем састанку Комитета EA LC.

Током радионице је дат осврт на примену захтева регулативе Европске уније као акредитационих захтева. Лабораторије које су нотификоване у земљама чланицама и све друге акредитоване лабораторије су у доменима свих делатности у обавези да испуњавају поменуте захтеве, и начин испуњења истих, као и начини исказивања обима акредитације у тим случајевима су били главна тема радионице.

Као представници Акредитационог тела Србије, састанку EA LC и радионици, присуствовали су: мр Дејан Пушара, заменик директора АТС и мр Наталија Јовичић Зарић, представник АТС у EA LC.