Navigacija

Održana 55. Generalna skupština EA

OpšteMeđunarodne aktivnosti

Predstavnici ATS-a učestvovali su na Generalnoj skupštini EA koja je održana u periodu od  22. do 23. maja 2024. godine u Brižu, Belgija. Sastanku je prisustvovao 81 učesnik iz 45 nacionalnih akreditacionih tela (NAT), Evropske komisije, EFTA-e i priznatih zainteresovanih strana.

Izdvajamo neke od donešenih odluka:

  • Generalna skupština izabrala je sledeće zvaničnike EA za dvogodišnji mandat koji počinje  od1. januara 2025: 
  • nova predsednica je Maureen Logghe (BELAC,Belgija);
  • nova potpredsednica je Cecilie Laake (NA, Norveška);
  • članovi Izvršnog odbora su: Leopoldo Cortez (IPAC, Portugal), Jesper Hoy (DANAK, Danska), Karine Vincent (COFRAC, Fransuska) i Gabriel Zrenner (DAkkS, Nemačka);
  • Kristina Hallman (SWEDAC, Švedska) imenovana je da nasledi Gabriela Zrennera kao predsednica Komiteta za horizontalnu harmonizaciju.

Smanjenje ugljeničnog otiska EA

Članovi EA aktivno učestvuju proteklih par godina u raspravama da se smanji ugljenični otisak i da se doprinese cilju Evropske komisije da  Evropa postane prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. godine.

Neke od opcija EA su razmatrane i implementirane kao što je organizacija sastanaka u smislu smanjenja njihovog broja. Potencijalna implementacija počela bi 2026/2027 godine.

Završetak aktivnosti Strategije 2025

Implementacija Strategije 2025 je zaključena, sa završetkom poslednje dve aktivnosti:

  •  jačanje odnosa sa zainteresovanim stranama;
  • veze i saradnja sa regionima i drugim NAT-ovima.

Ažuriranje EA MLA znaka

EA MLA ima ukupno 44 potpisnika. Njih 27 je automatski kvalifikovano za korišćenje znaka putem EU registracije dok je 17 zemalja u procesu međunarodne registracije. Od tih 17, znak je registrovan u 3 zemlje: Alžir, Srbija i Ukrajina. 

Ostale donešene odluke sa 55. Generalne skupštine EA, možete pogledati OVDE

Sledeća Generalna skupština održava se u Portugalu 20. i 21. novembra 2024. godine.

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/956/55._EA_GA.jfif