Navigacija

ATS organizovao konferenciju u Privrednoj komori Srbije i potpisao tri bilateralna sporazuma

OpšteObaveštenjaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

U Privrednoj komori Srbije u Beogradu, u organizaciji ATS-a, 7. maja je održana konferencija "Komparativna analiza prednosti, nedostataka i izazova različitih modela akreditacije".

Ovo je bila prilika da zajedno sa kolegama iz turskog akreditacionog tela (TÜRKAK), rumunskog akreditacionog tela (RENAR) i holandskog akreditacionog tela (RvA) koji su govorili o sistemima akreditacije u svojim zemljama, unapredimo identifikovane ciljeve ATS-a za naredni period a koji se odnose na digitalizaciju i upravljanje promenama u akreditacionim telima.

U ime Ministarstva privrede, prisutnima se obratio Nikola Vitas, v.d. pomoćnika ministra a potom je održana panel diskusija koju je vodio mr Dragan Pušara, direktor ATS-a, na kojoj su svi učesnici diskutovali o izazovima sa kojima se suočavaju akreditaciona tela, kao što su nepristrasnost, kompetentnost, efikasnost i mnogi drugi.

Tom prilikom potpisani su Memorandumi o razumevanju sa turskim akreditacionim telom (TÜRKAK), rumunskim akreditacionim telom (RENAR) i holandskim akreditacionim telom (RvA).

Ova tri bilateralna sporazuma izražavaju međusobnu posvećenost daljem unapređenju razumevanja, razvoju i jačanju saradnje u oblasti akreditacije, težeći olakšavanju razmene iskustava u akreditaciji tela za ocenjivanje usaglašenosti. 

Sutradan, u prostorijama ATS-a imali smo čast i zadovoljstvo da ugostimo kolege iz inostranih akreditacionih tela i da nastavimo sa deljenjem i proširivanjem znanja u oblasti akreditacije. Razmenili smo korisna iskustva, produbili saradnju i razgovarali o daljim koracima u unapređenju akreditacionih aktivnosti. 

Tom prilikom uručene su zahvalnice našim partnerima za dosadašnju saradnju čime smo dodatno učvrstili našu posvećenost daljem razvoju i jačanju saradnje u oblasti akreditacije, što će doprineti boljem razumevanju i usklađivanju praksi između naših akreditacionih tela. 

Ovim putem, ATS se zahvaljuje Banu Müderrisoğlu, generalnom sekretaru TÜRKAK-a, Alini Eleni Taină, generalnoj direktorki RENAR-a, i Roelandu Nieuweboeru, predsedniku Izvršnog odbora RvA-e, na njihovim naporima u izgradnji veza i unapređenju odnosa između akreditacionih tela, što odražava duh saradnje i podrške. 

Takođe, ATS želi da se zahvali kolegama iz Ministarstva privrede, DMDM-a, ISS-a, PKS-a, članovima Upravnog i Nadzornog odbora ATS-a, Saveta za akreditaciju i zaposlenima ATS-a na njihovom dragocenom doprinosu tokom konferencije.

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/952/07052024_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%A2%D0%A1__2_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/952/07052024_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%A2%D0%A1__1_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/952/07052024_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%A2%D0%A1__7_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/952/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_7.%D0%BC%D0%B0%D1%98.jpg