Navigacija

Zajednična sednica grupacija akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti

OpšteObaveštenja

Održana je zajednička sednica Odbora Grupacije akreditovanih laboratorija za ispitivanje hrane i hrane za životinje, Grupacije akreditovanih kontrolnih i sertifikacionih tela i Odbora grupacije za metrologiju 11. marta 2024. godine.

Nikola Vitas, pomoćnik ministra privrede  je informisao prisutne o toku pregovora sa Evropskom komisijom u okviru Pregovaračke grupe 1- slobodno kretanje robe i planiranih aktivnosti u pogledu izmena zakonske i podzakonske regulative u oblasti infrastrukture kvaliteta u narednom periodu.

Mr Dragan Pušara, direktor Akreditacionog tela Srbije predstavio je Strateški plan Akreditacionog tela Srbije za period 2024-2026. godine i nakon prezentacije odgovarao na pitanja  članova grupacija u vezi strategije i drugih tema važnih za postupak akreditacije.

Članovi grupacija su od strane Dušana Stokića  informisani o pripremi novog petogodišnjeg Akcionog plana za jedinstveno regionalno tržište Zapadnog Balkana i obavešteni o mogućnosti da daju svoje sugestije i preporuke kroz Tematsku grupu – Infrastruktura kvaliteta.

O ovome možete pogledati i OVDE