Navigacija

Vebinar: „European Blockchain technology for the use in accreditation and certification“

OpšteObaveštenjaSeminariMeđunarodne aktivnosti

Predstavnici ATS-a prisustvovali su 29. februara vebinaru „European Blockchain technology for the use in accreditation and certification“  zajedno sa preko 300 učesnika. Domaćin ovog onlajn skupa bila je Evropska organizacija za akreditaciju (EA), pod pokroviteljstvom Evropske Komisije (EK).

Predavači su bili Jose Manuel Panizo Plaza (Evropska Komisija, DG DIGIT) i Lia Potec (Evropska Komisija, DG MOVE).

Jose Manuel je održao prezentaciju o važnosti usluga akreditacije i sertifikacije. Takođe, dao je pregled pravnog okvira za usluge akreditacije i sertifikacije, ističući uloge nacionalnih tela za akreditaciju i tela za ocenjivanje usaglašenosti. Govorio je o izazovu u verifikaciji informacija u okviru trenutnog ekosistema akreditacije, uključujući nedostatak digitalizacije; neodgovarajuće i različite forme u kojima se čuvaju podaci; poteškoće u načinu pretraživanja podataka; zloupotrebu podataka; cyber napade i dr.

Tom prilikom je predstavljen i EBSI (European Blockchain Services Infrastructure) odnosno upotreba blockchain tehnologije u službi digitalizacije različitih sektora u okviru javnih službi. Jose Manuel je naglasio decentralizovanu prirodu blockchain mreže, njenu usklađenost sa propisima EU kao što je GDPR, eIDAS i nisku potrošnju energije.

Jose Manuel je informisao o EBSI pilot projektima u različitim sektorima i naglasio da se i akreditaciona tela mogu prijaviti za učešće u pilot projektu.

Lia Potec je predstavila uredbu o elektronskim informacijama o teretnom transportu (EFTI) i njenu implementaciju, naglašavajući cilj navedene uredbe, da se pojednostavi i uskladi razmena informacija u elektronskom formatu između transportnih operatera i nadležnih službi.

EBSI se može koristiti u kontekstu svih aktivnosti ocene usaglašenosti, poput sertifikacije, ispitivanja, inspekcije i verifikacije. 

Više o ovome možete pročitati OVDE