Navigacija

Objavljeno novo izdanje Pravila akreditacije

OpšteObaveštenja

Objavljuje se novo, 14. izdanje, Pravila akreditacije, ATS-PA01 koje stupa na snagu 01. marta 2024. godine. Sve izmene su jasno označene u tekstu. 

Do 01. marta biće dostupne obe verzije na sajtu. Možete pogledati OVDE

.