Navigacija

ISO objavio novo izdanje standarda o upravljanju klimatskim promenama - ISO 14068-1:2023

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO), nedavno je objavila novo izdanje standarda ISO 14068-1:2023 Upravljanje klimatskim promenama, tranzicija ka neto nuli, deo 1: neutralnost ugljenika.

Ovaj dokument postavlja smernice, zahteve i uputstva za postizanje i dokazivanje neutralnosti ugljenika kroz merenje, smanjenje i neutralizaciju ugljeničnog otiska.

Takođe, definiše pojmove u vezi sa neutralnosti ugljenika i pruža smernice o koracima potrebnim za postizanje i potvrdu te neutralnosti. U skladu sa uobičajenom praksom, koristi se izraz "ugljenik" da označi sve gasove sa efektima staklene bašte (GHG) u izrazima kao što je "neutralnost ugljenika".

Primenjuje se na različite entitete, uključujući organizacije (kao što su kompanije, lokalne vlasti i finansijske institucije) i proizvode (robu ili usluge, uključujući zgrade i događaje). Nije namenjeno za korišćenje na teritorijama (kao što su regioni, države ili gradovi), uključujući potpisnike Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (UNFCCC) prilikom izveštavanja nacionalnih rezultata u okviru te Konvencije.

Ovaj dokument uspostavlja hijerarhiju za postizanje neutralnosti ugljenika, gde smanjenje emisija GHG (direktnih i indirektnih) i poboljšanja u uklanjanju GHG u lanac vrednosti imaju prioritet u odnosu na neutralizaciju. Sadrži zahteve za obavezama prema ugljeničnoj neutralnosti i iznošenje tvrdnji o postignutoj neutralnosti.

Bitno je napomenuti da ovaj dokument ostaje neutralan u vezi sa programom za emisiju gasova staklene bašte. Ako je ovaj program primenjiv, zahtevi tog programa dodaju se zahtevima ovog dokumenta.

Detaljnije na OVDE