Navigacija

Započeta izrada standardizovanog kataloga usluga pod akreditacijom

OpšteObaveštenjaSaradnja

Juče je u prostorijama ATS-a potpisan ugovor sa domenskim i IT eskpertima čime se završavaju sve pripremne aktivnosti u cilju otpočinjanja pilot projekta Standardizacija i harmonizacija obima akreditacije ATS-a uz podršku GIZ-a u okviru projekta "Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji" a uz pomoć EU i Vlade Nemačke.

Rad na standardizovanoj nomenklaturi obima akreditacije treba da omogući bazu za digitalizaciju prijave za akreditaciju i celokupnog postupka akreditacije koja predstavlja jedan od primarnih ciljeva ATS-a u narednom periodu.

Imajući u vidu i regionalni karakter projekta, prihvatanje jedinstvene nomenklature na ovom širem nivou, doprineće još boljoj međusobnoj saradnji akreditacionih tela dok će akreditovana TOU imati bolju prepoznatljivost na regionalnom nivou.

Zahvaljujemo GIZ-u na podršci i želimo svim učesnicima projekta srećan i uspešan rad.