Navigacija

Obeležavanje 30 godina postojanja IAF-a

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Tokom poslednje tri decenije, Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) je uložio veliki napor kako bi se olakšala trgovina, omogućio održivi razvoj, zaštita potrošača i životne sredine, podržala industrija, vlada i regulatori. Danas, ova organizacija proslavlja tridesetogodišnjicu postojanja.

IAF je osnovan sa ciljem da: podrži harmonizaciju akreditacionih zahteva, programa i postupaka širom sveta; uspostavi sporazume o međusobnom priznavanju (MLA) među članovima radi potvrde dosledne primene ovih zahteva; podrži razvoj akreditacionih tela i promoviše svoje MLA sporazume na globalnom nivou. Ovi napori doveli su do značajnog povećanja svetske prihvaćenosti akreditovanog ocenjivanja usaglašenosti. Tokom svih ovih godina, kako se razvijao, IAF je održao ove ključne ciljeve, osnivajući nove komitete, proširujući oblasti i podoblasti MLA na dodatne javne i privatne šeme, uspostavljajući jake veze sa partnerima i drugim međunarodnim organizacijama i zainteresovanim stranama što je dovelo do uspostavljanja IAF CertSearch baze podataka.

IAF trenutno ima 97 članova (akreditacionih tela-AT), 27 pridruženih članova i šest članova regionalnih grupa za akreditaciju. 84 AT su potpisnici IAF MLA, koji predstavljaju 93 privrede, i svi članovi regionalnih grupa za akreditaciju su potpisnici MLA. MLA se eksponencijalno proširio, obuhvatajući pet glavnih oblasti i 24 podoblasti. Sveobuhvatnost IAF MLA sporazuma je dokaz uloženog napora rukovodstva, komiteta i članova IAF-a, i sve većeg oslanjanju vlada, industrije, regulatora i vlasnika šema na programe i usluge IAF-a.

Značajan korak u razvoju IAF-a predstavlja saradnja IAF-a i ILAC-a na uspostavljanju jedinstvene međunarodne organizacije za akreditaciju. Zamisao IAF-a je jedno novo telo koje će promovisati olakšavanje globalne trgovine, povećanje prihvaćenosti na tržištu i dodati vrednost svim zainteresovanim stranama jer akreditacija ostaje temelj povezanog i prosperitetnog svetskog ekonomskog sistema.

IAF će održati proslavu povodom jubileja tokom zajedničkih godišnjih sastanaka IAF-ILAC koji se održavaju u periodu od 06. do 15. novembra 2023. godine u Montrealu, Kanada.