Navigacija

Učešće ATS-a na EA MAC Komitetu

ObaveštenjaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

Predstavnici ATS-a su u periodu od 04. do 05. oktobra učestvovali na sastancima Komiteta za multilateralne sporazume Evropske organizacije za akreditaciju (EA MAC) koji su održani u Briselu, Belgija. 

Sastancima je prisustvovalo 60 učesnika iz 41 nacionalnog akreditacionog tela i predstvanici EA Savetodavnog odbora.

EA MAC Komitet odgovoran je za efektivno i nepristrasno sprovođenje i praćenje procesa kolegijalnih ocenjivanja. Nadležnost Komiteta je, između ostalog, i da donosi odluke u vezi sa statusom potpisnika multilateralnih sporazuma EA (EA MLA) u odnosu na obavljena kolegijalna ocenjivanja, kao i da izveštava Generalnu skupštinu EA o svim donešenim odlukama. Predsedavajuća ovog Komiteta je Maria Papatzikou iz grčkog akreditacionog tela (ESYD).

Komitet za multilateralne sporazume se bavi i donošenjem politika i operativnih procedura u okviru EA u vezi kolegijalnog ocenjivanja, kao i upravljanjem, izborom i obukom budućih kolegijalnih ocenjivača.


Tokom ovog 49. zasedanja EA MAC Komiteta donešene su sledeće odluke:

  •  ATCG, nacionalno akreditaciono telo Crne Gore, postaje nova zemlja potpisnica EA MLA sporazuma u oblastima ispitivanja (SRPS ISO/IEC 17025), uključujući medicinska ispitivanja (SRPS ISO/IEC 15189), etaloniranja (SRPS ISO/IEC 17025), kontrolisanja (SRPS ISO/IEC 17020), i sertifikacije prozivoda (SRPS ISO/IEC 17065). Sledeće ocenjivanje ATCG biće održano za dve godine, u novembru 2024. godine.
  • NAH, nacionalno akreditaciono telo Mađarske, ostaje potpisnik u oblastima etaloniranja (SRPS ISO/IEC 17025), ispitivanja (SRPS ISO/IEC 17025) uključujući medicinska ispitivanja (SRPS ISO/IEC 15189), kontrolisanja (SRPS ISO/IEC 17020), provajdera za ispitivanje osposobljenosti (SRPS ISO/IEC 17043), sertifikacije sistema menadžmenta (SRPS ISO/IEC 17021-1), sertifikacije proizvoda (SRPS ISO/IEC 17065), sertifikacije osoba (SRPS ISO/IEC 17024), validacije i verifikacije (SRPS ISO/IEC 14065 i SRPS ISO/IEC 17029). Pored toga, NAH će sačiniti izveštaj u vezi sa sprovođenjem korektivnih mera za nekoliko nalaza koji su utvrđeni tokom kolegijalnog ocenjivanja.
  •  Izmena dokumenta EA-2/02 - EA MAC je doneo odluku o izmenjenom dokumentu EA-2/02 - EA Procedure for the evaluation of a National Accreditation Body koja se tiče kriterijuma za kompetentnost ocenjivača. Ovo je usledilo nakon komentara dobijenih od članova u okviru projekta izmene EA procesa kolegijalnog ocenjivanja, tj. na osnovu usvojenih zahteva od 13. oktobra 2020. godine.
  • MAC Menadžment grupa - MAC Menadžemnt grupa (MG) je odgovorna za efikasno upravljanje i usklađivanje kolegijalnih ocenjivanja i poslova MAC-a, uključujući sastanke i sastoji se od 12 članova.

Nakon nedavnih izbora koje je održao MAC za članstvo u MAC MG, od 1. januara 2024. MAC MG činiće predstavnici iz sledećih NAT: AA (Austrija), ACCREDIA (Italija), BELAC (Belgija), CAI (Češka Republika), COFRAC (Francuska), DAkkS (Nemačka), ESYD (Grčka), NA (Norveška), NAT-MALTA (Malta), SAS (Švajcarska), SWEDAC (Švedska), i UKAS (Ujedinjeno Kraljevstvo).

Prethodni, 48. EA MAC Komitet održan je u Beogradu, kada je ATS bio domaćin istog, o čemu smo pisali OVDE.