Navigacija

Učešće ATS-a na Komitetima EA

ObaveštenjaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

U proteklom periodu, predstavnici ATS-a učestvovali su u radu komiteta Evropske organizacije za akreditaciju (EA).

Aktivno učešće na sastancima ovih komiteta je od izuzetnog značaja za podizanje nivoa kvaliteta rada u oblasti akreditacije kako u našoj zemlji tako i u regionu.  Ovo takođe omogućava razmenu znanja i iskustava sa kolegama iz drugih akreditacionih tela kao i dalje usavršavanje procesa akreditacije u skladu sa najnovijim standardima i najboljom praksom u Evropi. 

Komitet za laboratorije (The EA Laboratory Committee) održan je 6. i 7. septembra 2023. godine u Briselu kada je izabran novi potpredsednik Belén Villamiel Valdío iz akreditacionog tela Španije (ENAC). Oko 70 članova ovog komiteta učestvovalo je u radionici “Fleksibilni obimi za PT provajdere” na kojoj se govorilo o teškoćama sa kojima se susreću akreditaciona tela  u svom pristupu fleksibilnom obimu.

Učesnici Komiteta za horizontalnu harmonizaciju EA (The EA Horizontal Harmonization Committee) sastali su se 13. i 14. septembra u Parizu gde se najviše diskutovalo o reviziji dokumenta: EA-2/15 (EA requirements for the accreditation of flexible and EA Procedure and Criteria for the Evaluation of CA Schemes by EA NABs).

Komitet za sertifikaciona tela (The EA Certification Committee) koji je održan u Briselu 19. i 20. septembra, okupio je  oko 70 članova koji su razgovarali  o mnogim temama a najviše pažnje je posvećeno Radionici za nepristrasnost sertifikacionih tela. 

U periodu od 21. do 22. septembra održan je  Komitet za kontrolna tela (The EA Inspection Committee) u Briselu na kome je bilo prisutno oko 60 članova. Tokom sastanaka održana je velika radionica posvećena određivanju fleksibilnog obima, uključujući lokacije i korišćenje IT tehnologije u ocenjivanju. Učesnici su razgovarali i o pitanjima u vezi sa kontrolisanjem vozila i odobravanjem tipa.

Ova saradnja sa EA doprinosi poverenju i priznavanju akreditacije kako na domaćem tako i na međunarodnom nivou.