Navigacija

Novi standardi za cirkularnu ekonomiju

ObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) u okviru tehničkog komiteta TC 323 – Cirkularna ekonomija razvija šest novih međunarodnih standarda iz oblasti cirkularne ekonomije. Tri standarda su u julu ove godine ušla u fazu razvoja 40.60, čime je završena faza javne rasprave:

  • ISO/DIS 59004 – Terminologija, principi i uputstvo za primenu
  • ISO/DIS 59010 – Uputstvo za poslovne modele i mreže vrednosti i
  • ISO/DIS 59020 – Merenje i ocenjivanje cirkularnosti.

Sledeća faza je razmatranje i usvajanja sugestija i komentara zainteresovanih strana,  sa ciljem unapređivanja njihovog sadržaja. 

Njihovo objavljivanje u formi međunarodnog standarda (ISO) očekuje se početkom 2024. godine, kada će biti dostupni i svim zainteresovanim stranama u našoj zemlji. 

U nacionalnom sistemu standardizacije Komisija za standarde i srodne dokumente KS Z183 - Cirkularna ekonomija i upravljanje otpadom prati rad ISO/TC 323 i razvoj ovih ISO standarda.  

Značaj standarda iz ove oblasti ogleda se u davanju smernica za primenu savremenog načina poslovanja. To podrazumeva principe štednje resursa i sirovina kroz ponovnu upotrebu materijala, kao i svođenje otpada iz proizvodnje i životnog ciklusa proizvoda na minimum.

O ovome možete pogledati i OVDE