Navigacija

Imenovan direktor ATS-a

ObaveštenjaAktuelnosti

Upravni odbor (UO) Akreditacionog tela Srbije (ATS), na svojoj 12. sednici održanoj 07. aprila 2023. godine doneo je Odluku kojom se predlaže Vladi Republike Srbije imenovanje Dragana Pušare za direktora ATS-a po prethodno objavljenom javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora ATS-a koji je raspisan 15. marta 2023. godine Odlukom UO ATS-a.

Na osnovu prethodno navedenog, u Službenom glasniku RS broj 55, 07. jula 2023. godine objavljena su sledeća Rešenja koja od tog datuma i proizvode pravno dejstvo:

  • Rešenje Vlade RS 24 broj 119-5808/2023 od 06.07.2023. godine o razrešenju Dragana Pušare dužnosti vršioca dužnosti direktora ATS-a i
  • Rešenje Vlade RS 24 broj 119-5809/2023 od 06.07.2023. godine o imenovanju Dragana Pušare za direktora ATS-a na mandatni period od pet godina.