Navigacija

Održani sastanci EA komiteta

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Predstavnici ATS-a učestvovali su u radu komiteta Evropske organizacije za akreditaciju (EA) za kontrolna tela, sertifikaciona tela i laboratorije koji su održani u prethodnom periodu. U Utrehtu, Holandija, u periodu od 21. do 23. marta održan je EA Komitet za kontrolna tela (EA IC) i Komitet za sertifikaciona tela (EA CC). 

Marren Wilgos iz poljskog akreditacionog tela (PCA), 21. marta, predsedavao je sastankom EA IC Komiteta na kome je prisustvovalo oko 60 predstavnika iz nacionalnih akreditacionih tela i zainteresovanih strana. Sutradan je održan EA CC Komitet kojim je predsedavao novoizabrani Casper van Erp iz holandskog akreditacionog tela (RVA) i novi potpredsedavajući Wolfram Hartmann iz nemačkog akreditacionog tela (DAkkS).

Učesnici IC i CC Komiteta

EA Komitet za laboratorije (EA LC), održan je u Ankari, Turska, u periodu od 29. do 30. marta. Komitetom je predsedavao novi predsedavajući, Sergio Guzzi, iz italijanskog akreditacionog tela (ACCREDIA) i novi zamenik predsedavajućeg Maarten Aerts iz norveškog akreditacionog tela (NA). Oko 50 učesnika komiteta diskutovalo je na različite teme a najviše u vezi sa novim izdanjima standarda ISO 15189 i ISO 17043.

     

Učesnici LC Komiteta

Kao nezaobilazna i zajednička tema ovih sastanaka je EA Strategija 2025 (EA STRATEGY 2025) čija su tri osnovna strateška cilja:

  • dobro upravljanje kako bi se postigli dosledni i održivi rezultati;
  • bliska saradnja sa regulatorima i zainteresovanim stranama za jačanje akreditacije na evropskom i međunarodnom nivou i
  • nastavak razvijanja akreditacije kao podrške inovacijama i razvoju u postojećim i u novim oblastima.

EA STRATEGY 2025 može se preuzeti OVDE