Navigacija

Novo izdanje Uputstva ATS-UP01

ObaveštenjaPromena dokumentacije

Akreditaciono telo Srbije objavljuje ažurirano izdanje uputstva, Lista dokumenata koji sadrže zahteve koje treba da ispuni podnosilac prijave za akreditaciju i akreditovano TOU, ATS-UP01, izdanje 10/0, čija primena počinje danom objavljivanja.

Dokument je zasnovan na važećem izdanju EA-INF/01:2023 List of EA publications and international documents, koje možete pogledati OVDE

Navedeno uputstvo, ATS-UP01, možete preuziti OVDE