Navigacija

Održana obuka o mernoj sledljivosti i mernoj nesigurnosti

ObaveštenjaSeminari

Eminentni prof.dr.sc. Davor Zvizdić, sa Fakulteta za strojarstvo i brodogradnju u Zagrebu, predsednik CROLAB-a i predsednik EURAMET-TC-Quality, održao je obuku zaposlenima ATS-a o mernoj sledljivosti i mernoj nesigurnosti.  

Obuka je održana 30.01.2023. godine u prostorijama NALED-a i bila je namenjena vodećim ocenjivačima i menadžerima predmeta akreditacije. Cilj ove obuke bio je prvenstveno upoznavanje sa zahtevima standarda u pogledu merne sledljivosti i merne nesigurnosti; upoznavanje sa infrastrukturom i mehanizmima za mernu sledljivost u Srbiji i Evropi  i upoznavanje sa osnovnom teorijom i tehnikama za procenu merne nesigurnosti. 

Zaposleni ATS-a na čelu sa vd direktora ATS-a,  mr Draganom Pušarom, zahvaljuju se prof.dr.sc. Zvizdiću na izvanrednom predavanju sa željom da i ubuduće bude prilike za ovakvom uspešnom saradnjom.

Srdačno,

Vaš ATS