Navigacija

Izabrani novi članovi Saveta za akreditaciju

ObaveštenjaAktuelnostiSaradnja


Dana 11.08.2022. godine održana je 6. sednica Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije,na kojoj je donešena odluka o razrešenju  dužnosti sastava Saveta za akreditaciju, usled isteka mandata, kao i postavljanje na dužnost nove članove u sastavu Saveta za akreditaciju.

Dužnosti se razrešavaju:

Miloš Jelić, sa funkcije predsednika saveta, Mile Mitrović, prof. dr Vladimir Popović, prof. dr Ivanka Popović, dr Ljubomir Dimitrov, prof. dr Snežana Janković, prof. dr Zoran Punoševac, prof. dr Ivan Gržetić, prof. dr Miroslav Ćirković, dr Jelena Pantelić Babić i dr Ana Mišković,  članovi Saveta za akreditaciju Akreditacionog tela Srbije, koji su imenovani odlukom Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije, broj 1-01/2018-41 od 05.12.2018. godine.

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije, na osnovu člana 45. Statuta Akreditacionog tela Srbije ( Službeni glasnik RS, broj 97/2011) imenuje za predsednika Saveta za akreditaciju:Zorana Bakića, rukovodioca grupe u Sektoru sa kvalitet i bezbednost proizvoda Ministarstva privrede, kao predstavnika Ministarstva privrede odnosno ministarstva nadležnog za poslove akreditacije. 
Za nove članove Saveta za akreditaciju se imenuju:
dr Nataša Radosavljević-Stevanović, doktor hemijskih nauka, načelnik odelenja za fizičko-hemijska i toksikološka veštačenja u Nacionalnom centru za kriminalističku forenziku, Uprave kriminalističke policije, Direkcije policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, kao predstavnik organa državne uprave i imaoca javnih ovlašćenja;
Danijela Pršić, diplomirani inženjer građevinarstva, samostalni savetnik u odseku za arhitektonsku politiku i građevinske proizvode Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao predstavnik organa državne uprave i imaoca javnih ovlašćenja;
dr Nemanja Kašiković, doktor tehničkih nauka, redovni profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, kao predstavnik fakulteta i instituta;
dr Bojan Bondžić, naučni savetnik, rukovodilac centra za hemiju, Instituta za hemiju, tehnologiju i metarulgiju, Univerziteta u Beogradu, kao predstavnik fakulteta i instituta;
dr Vesna Ž.Đorđević, doktor veterinarskih nauka, dikektor Instituta za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu, kao predstavnik privrednih društava, preduzetnika, komora i slično;
Mladen Alfirović, diplomirani pravnik, rukovodilac pravnog tima Nacionalne organizacije potrošača Srbije i Udruženja za zaštitu potrošača Vojvodine, kao predstavnik udruženja potrošača;
Ana Jeremić, diplomirani tehnolog prehrambene tehnologije, direktor razvoja i sistema kvaliteta Juhor ad Jagodina, kao predstavnik udruženja proizvođača;
dr sci. vet med Sara Savić, naučni savetnik u Naučnom institutu za veterinarstvo Novi Sad, kao predstavnik akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti;
Ljubica Živanić, diplomirani mašinski inženjer, predstavnik rukovodstva za sistem menadžmenta u sertifikacionom telu StandCert d.o.o. Beograd, kao predstavnik akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti i
dr Miloš Jelić, naučni saradnik, predsednik Stručnog saveta Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE), kao predstavnik udruženja odnosno asocijacija za oblast kvaliteta.

Srdačno,

Vaš ATS