Navigacija

Čestitamo 9. jun Svetski dan akreditacije

ObaveštenjaAktuelnostiPromocijaMeđunarodne aktivnostiDan akreditacije

Akreditaciono telo Srbije čestita svim svojim saradnicima, ocenjivačima i akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti, prijateljima i zaposlenima Međunarodni dan akreditacije koji se pod organizacijom Međunarodnog foruma za akreditaciju  (IAF) i Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (ILAC) obeležava svake godine 9. juna.

Svetski dan akreditacije obeležava se sa ciljem podizanja svesti o važnosti i značaju akreditacije, kao i  promocije vrednosti akreditacije. Ovogodišnja tema Svetskog dana akreditacije glasi: „Akreditacija: Održivost u ekonomskom rastu i životnoj sredini“ i ima za cilj da skrene pažnju na to kako akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti pružaju globalna rešenja za pitanja od opšteg značaja, kao što su održivost u ekonomskom rastu i zaštita životne sredine. U vremenu u kome živimo sve se više pridaje važnost konceptu očuvanja i zaštite životne sredine i resursa za buduće generacije u svetskim okvirima nad tržišnim konceptom beskompromisnog ekonomskog rasta, jer nas sama priroda, kao i s njom povezane ekonomske prilike na to sve više opominju.

Primena različitih standarda i šema ocenjivanja usaglašenosti mogu pomoći preduzećima, industriji i regulatorima u sagledavanju, uspostavljanju i sprovođenju ekoloških politika. Akreditovano ocenjivanje usaglašenosti i primena relevatnih standarda pruža sigurnost da se oni kompetentno i dosledno primenjuju čime akreditacija pronalazi svoju bitnu ulogu u celom ovom procesu. Kao nacionalno akreditaciono telo svesni smo uloge i odgovornosti, koje zajedno sa svojim saradnicima i ostalim institucijama infrastrukture kvaliteta, neposredno ili posredno imamo u očuvanju ekonomskog rasta, životne sredine i resursa za buduće generacije u Republici Srbiji.

Podsećam vas, da sa ponosom ističemo da smo ovogodišnji Svetski dan akreditacije dočekali sa pozitivnom potvrdom tima za kolegijalno ocenjivanje Evropske organizacije za akreditaciju (EA), nakon održanog ponovnog ocenjivanja tokom prošle godine, i preporukom da i dalje održavamo status potpisnika multilateralnog sporazuma sa EA, kao i da proširujemo još jednu oblast – akreditacija PT provajdera u okviru multilateralnog sporazuma o međusobnom priznavanju sistema akreditacije. Očekujemo da će tokom jeseni ova preporuka tima biti i zvanično usvojena od strane EA MAC komiteta. To je samo još jedna potvrda da je naš rad usaglašen sa evropskim zakonodavstvom i međunarodnim standardima, ali i da je priznat od strane relevantnih evropskih institucija. 

Koristim ovu priliku da se još jednom zahvalim svim svojim saradnicima, ocenjivačima, ekspertima, telima za ocenjivanje usaglašenosti, predstavnicima Vlade Republike Srbije, predstavnicima resornih ministarstava i drugih državnih institucija, i zaposlenima ATS-a na uspešnoj saradnji, razumevanju i podršci koji jedni drugima pružamo u jačanju infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji uz želju da još dugi niz godina negujemo dobre poslovne odnose u cilju ostvarenja važnih ciljeva za razvoj akreditacije i Akreditacionog tela Srbije, kao i celokupnog sistema infrastrukture kvaliteta u Srbiji, pa i šire.

Želim Vam srećan današnji praznik i da u godinama koje dolaze budemo uspešniji i bolji!

S poštovanjem,

prof. dr Aco Janićijević, 
v.d. direktora Akreditacionog tela Srbije