Navigacija

Izveštaj EA za 2019. godinu

AktuelnostiPromocija

Objavljen  Izveštaj EA za 2019. godinu

Evropska organizacija za akreditaciju - EA je 6. jula 2020. godine, objavila na svom sajtu Izveštaj o radu Evropske organizacije za akreditaciju za 2019. godinu.

Novi okvirni sporazum o partnerstvu (FPA) za period od 2019. do  2022. godine,  potpisan je sa Evropskom komisijom krajem 2018. godine i Evropskim udruženjem slobodne trgovine (EFTA) početkom 2019. godine, s ciljem proširivanja i jačanja saradnje sa EA i njenim članicama, kako bi se aktivno podržavao razvoj politike i zakonodavstva EU u cilju jačanja otvorene i fer trgovine na evropskom tržištu.

U maju 2019. godine pokrenut je novi EA MLA sporazum za proizvođače referentnih materijala, a krajem 2019. godine 8 nacionalnih akreditacionih tela je ocenjeno čime je  potvrđeno da ispunjavaju sve relevantne zahteve.

Prvi Izveštaj EA o funkcionisanju akreditacije u Evropi , kako je zatražila Evropska komisija, objavljen je u oktobru 2019. godine. Cilj je da se pokaže kako se akreditacija u Evropi prihvata i koristi od strane evropskih i nacionalnih regulatora kao i vlasnika i korisnika privatnih šema,  kao poželjno sredstvo da se pokaže kompetentnost tela za ocenjivanje usaglašenosti i koliko je stabilan sistem akreditacije.

Izveštaj EA za 2019. godinu rezimira sve aktivnosti svojih članica, priznatih zainteresovanih strana i Sekretarijata EA tokom 2019. godine, možete pogledati na sledećem linku: https://european-accreditation.org/ea-report-2019-has-just-been-released

Srdačno, Vaš ATS