Navigacija

Svetski dan akreditacije #WAD2020

PromocijaNajave događajaDan akreditacije

Svetski dan akreditacije #WAD2020

Svetski dan akreditacije obeležava se 9. juna 2020. godine kao globalna inicijativa koju su zajednički uspostavili Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC), radi promocije vrednosti akreditacije. Ovogodišnja tema fokusira se na to kako akreditacija podržava bezbednost hrane, jačajući poverenje potrošača, dobavljača, kupaca i ostalih subjekata u lancu hrane.

Zajednička izjava (Joint Statement: #WAD2020) koju su objavili predsedavajući IAF-a i ILAC-a uvodi značaj akreditacije u oblasti bezbednosti hrane, naglašavajući kako akreditacija obezbeđuje kompetentne i nepristrasne usluge kontrolisanja, sertifikacije i ispitivanja u svim delovima lokalnih, nacionalnih i međunarodnih lanaca hrane. Pri tome akreditacija podržava ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija, posebno dobro zdravlje.

  • Zajedničku izjavu presedavajućih ILAC-a i IAF-a na srpskom jeziku, možete preuzeti OVDE►.

IAF i ILAC su izdali brošury i poster u kojima ističu pozitivne primere uloge akreditacije u oblasti bezbednosti hrane širom sveta.

  • Brošuru izrađenu u čast proslave #WAD2020. na srpskom jeziku, možete preuzeti OVDE►.

Dalji primeri i istraživanja dostupni su na vebsajtovima: publicsectorasurance.org i business-benefits.org.

Kratak promotivni film: "World Accreditation day 2020. Accreditation: Improving food safety", napravljen povodom obeležavanja Svetskog dana akreditacije 2020. sa titlom na srpskom jeziku možete pogledati ovde:

Akreditaciono telo Srbije i ove godine obeležava Svetski dan akreditacije (9. jun) i Dan akreditacije u Republici Srbiji (28. jun), kada je pre tačno 20 godina ATS izdao prvi sertifikat o akreditaciji. Ovim povodom biće organizovana svečana proslava obeležavanja značajnih jubileja za rad ATS-a u Klubu poslanika, Beograd, 9. juna u 12 časova u skromnim uslovima poštujući sve sanitarne preporuke Ministarstva zdravlja.

Upravo u ovim izazovnim vremenima prouzrokovanim pandemijom koronavirusa, pred celokupnim sistemom infrastrukture kvaliteta, akreditacijom i ocenjivanjem usaglašenosti, zdravstveni sistem kao i akreditovane laboratorije su spremno odgovorile zadatku pred kojim su se našle, dajući neosporno veliki doprinos u uspešnom sprovođenju mera koje je propisala Vlada Republike Srbije. Ovo će biti prilika da, poštujući sve propisane sanitarne mere proslavimo Dan akreditacije posvećujući ga svim akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti bez čijeg predanog, kompetentnog i odgovornog rada ne bi bilo moguće stati na put ovoj pošasti koja je zadesila celu planetu.

Srdačno, Vaš ATS