Navigacija

Objavljen EA Registar (EA-INF/05) i dokumenta HHC Komiteta

ObaveštenjaZakoni i propisi

Objavljen EA Registar (EA-INF/05) i dokumenta HHC Komiteta

S obzirom da postoji oko 115 propisa (uredbe i direktive) EU koji se odnose na akreditaciju i ocenjivanje usaglašenosti, na vebsajtu Evropske organizacije za akreditaciju (EA), objavljen je Registar EA (EA-INF/05) ovih propisa. To pokazuje veliki značaj uloge i vrednosti akreditacije u Evropi.

Kako bi se podržala akreditaciona tela koja su članice EA, uspostavljen je sveobuhvatan Registar zakonodavstva EU u vezi sa akreditacijom i ocenjivanjem usaglašenosti.

Registar je dostupan na sledećem linku: OVDE►

Takođe, na vebsajtu EA, objavljeni su dokumenti EA Komiteta za horizontalnu harmonizaciju (EA  HHC)  koji su prošli glasanje EA članica.

To su: 

 • novo izdanje dokumenta EA-1/22: „EA procedura i kriterijumi za ocenjivanje šema za ocenjivanje usaglašenosti“, koji stupa na snagu od aprila 2021. godine.
  Dokument možete pogledati: OVDE►
   
 • novo izdanje dokumenta EA-2/17: „EA dokument o akreditaciji za potrebe imenovanja”, koga moraju primenjivati sva nacionalna akreditaciona tela od aprila 2021. godine.
  Dokument možete pogledati: OVDE►
   
 • novo uputstvo EA-2/20: „Savetodavne usluge i nezavisnost tela za ocenjivanje usaglašenosti“, koje stupa na snagu od aprila 2021. godine i predstavlja pristup EA (šta je prihvatljivo ponašanje a šta nije) tokom ocenjivanja nezavisnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti i onih njihovih aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti kao „treće strane“ za potrebe imenovanja, kao i za sertifikaciju proizvoda, procesa i usluga u odnosu na konsultantske aktivnosti i druge aktivnosti izvan obima akreditacije.
  Dokument možete pogledati: OVDE►

Srdačno, Vaš ATS