Navigacija

EA saopštenje: Uticaj izbijanja pandemije COVID-19

ObaveštenjaAktuelnostiMeđunarodne aktivnosti

EA saopštenje o uticaju izbijanja pandemije COVID-19

Evropska organizacija za akreditaciju (EA) je na svom sajtu (OVDE►) objavila saopštenje o uticaju izbijanja epidemije COVID-19, koje glasi:

Zbog izbijanja epidemije korona virusa (COVID-19), čija su posledica ograničenja putovanja koja su uspostavile nacionalne vlade u većini zemalja, ocenjivanje usaglašenosti i akreditacione aktivnosti su veoma pogođene na različite načine. Pre svega, tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) i nacionalna akreditaciona tela (NAT) primorani su da otkazuju ili odlažu većinu svojih „in situ“ aktivnosti kao što su ocenjivanje na lokaciji tela za ocenjivanje usaglašenosti, provere, osvedočenja i kontrolisanja i oni će se morati suočiti sa situacijom da  njihove usluge mogu pružiti samo zaposleni koja sada uglavnom rade sa udaljenosti. To će uticati na pruženu uslugu i takođe će dovesti do mogućeg privremenog nedostatka pristupa određenim zalihama ili uslugama, koje TOU obično podugovaraju.

Pod ovim okolnostima, iako ne predviđaju svi primenjivi standardi upotrebu tehnika ocenjivanja sa udaljenosti, uključujući preispitivanje dokumentacije, i priznajući da ove tehnike ocenjivanja ne mogu uvek da omoguće postizanje potpuno istog cilja kao ocenjivanje na lokaciji tela za ocenjivanje usaglašenosti, EA predlaže da se ove tehnike koriste kad god je potrebno da se zameni ili dopuni ocenjivanje na lokaciji tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Ipak, EA priznaje da će u određenim okolnostima akreditovana TOU i NAT morati  da donesu teške odluke koje bi mogle da uključe obustavljanje pružanja određenih usluga ili privremeno odstupanje od određenih zahteva koji su uključeni u standarde ili u pravila akreditacije kako bi mogle da pruže usluge.

Prilikom suočavanja sa ovakvim situacijama, i od članova EA i od akreditovanih TOU se zahteva da se ponašaju odgovorno, analiziraju rizik pružanja usluga uzimajući u obzir odstupanja od zahteva i da ne pružaju usluge ako takva odstupanja ugrožavaju tehničku validnost te određene aktivnosti. EA takođe očekuje da nacionalna akreditaciona tela koja su njene članice i akreditovana TOU deluju potpuno transparentno, obaveštavajući pogođene klijente o svim promenama u procedurama i vodeći zapise koji opravdavaju donesene odluke.

Akreditacija je međunarodna aktivnost, tako da preporučujemo i NAT i akreditovanim TOU da posete vebsajtove ILAC-a i IAF-a gde mogu da pronađu korisne informacije o aspektima globalnog uticaja. Ove informacije takođe sadrže važne detalje u vezi sa zahtevanim prelaznim periodima, poput prelaska laboratorija na ISO/IEC 17025: 2017.

Za aktivnosti koje se obavljaju u regulatornom polju ili u okviru posebne šeme, TOU moraju tražiti informacije od vlasnika šema ili nadležnih organa o tome kako oni očekuju da bi trebalo upravljati aktivnostima ocenjivanja usaglašenosti pod ovim okolnostima.

Kako se situacija stalno menja i različite zemlje uspostavljaju različite mere kako bi im se prilagodile, akreditovana TOU bi trebalo da se obrate svojim NAT za  informacije ili pitanja.

EA će pažljivo pratiti razvoj krize izazvane korona virusom kako bi preduzela sve buduće mere kada to bude potrebno i objaviće konkretnije savete i relevantne informacije.

Dodatne informacije (od strane) IAF-a: OVDE ►
Dodatne informacije (od strane) ILAC-a: OVDE ►

Srdačno, Vaš ATS