Navigacija

ATS Bilten br. 22

ObaveštenjaAktuelnostiPromocija

Novo izdanje ATS Biltena

Zadovoljstvo nam je da predstavimo novo izdanje Biltena br. 22 koji objavljujemo u ovim vanrednim okolnostima za sve nas. Stoga, glavna tema ovog broja jeste život sa "koronom", odnosno mere i aktivnosti koje je ATS preduzeo u ovom periodu kako bi se neometano obavljao njegov rad i kako bi bio na usluzi svim telima za ocenjivanje usaglašenosti kao i ostalim zainteresovanim stranama. Takođe dat je prikaz osnovnih mera koje su preduzela druga akreditaciona tela kao i predlozi međunarodnih organizacija u vezi rada tela za ocenjivanje usaglašensti u toku ove pandemije.

Pored ove teme, koja je nažalost nezaobilazna na celoj planeti, u Biltenu su i ovoga puta u prepoznatljivom stilu date novosti iz sveta metrologije i standardizacije.

Ukoliko imate neki komentar ili predlog u vezi sa sadržajem Biltena, slobodno nam možete poslati na naš poznati mail: office@ats.rs

Srdačno, Vaš ATS

ATS Bilten br. 22, možete preuzeti ovde: