Navigacija

Aktivnosti ATS-a u izmenjenim okolnostima

Obaveštenja

Aktivnosti ATS-a u izmenjenim okolnostima

ATS je, i u ovim izmenjenim okolnostima nastavio sa svojim aktivnostima: obavljeno pet ocenjivanja sa udaljenosti, priprema 40 ocenjivanja u završnoj fazi, doneto 50 odluka o akreditaciji.

Informišemo klijente i korisnike njihovih usluga putem sajta, Twitter-a. Nastavićemo da to radimo i nadalje.
Pratimo zahteve međunarodnih organizacija za akreditaciju, a u vezi sa primenom obavezujućih dokumenata. O tome, kao i aktivnostima koje preduzimamo u vezi sa tim vas redovno obaveštavamo.

Doneli smo Odluku o načinu funkcionisanja ATS u ovom periodu koja sadrži jasna pravila o načinu postupanja, i o tome vas obavestili. Formirali smo uputstva neophodna za obavljanje ocenjivanja sa udaljenosti, kao i pravila u vezi sprovođenja ocenjivanja koristeći različite tehnike ocenjivanja. O tome smo informisali naše ocenjivače.

Izmenjenim načinom rada zaštitili smo naše klijente, naše ocenjivače, zaposlene.

Uvek uz vas i sa vama, Vaš ATS