Navigacija

Obaveštenje: Izmena načina komunikacije sa ATS-om

ObaveštenjaAktuelnostiZakoni i propisi

Način komunikacije sa ATS-om tokom vanrednog stanja

Obaveštavaju se klijenti i spoljni saradnici ATS-a, shodno Zaključku Vlade RS (Sl. glasnik RS, br. 35/2020 i 37/2020), da počev od 23.03.2020. godine do daljnjeg važe sledeća pravila komunikacije sa ATS:

- dokumenta, izveštaji i svi ostali zapisi/dokumentovane informacije relevantni za realizaciju procesa akreditacije se prosleđuju ATS-u isključivo elektronskom poštom nadležnim kontakt osobama ili na mejl: office@ats.rs;
Napomena: ostale stranke komunikaciju sa ATS-om obavljaju elektronskom poštom, telefonskim putem a izuzetno preko redovne pošte;

- informacije se mogu dobiti i telefonskim putem na odgovarajuće brojeve telefona navedene u delu Kontakti: OVDE ► ;
- komunikacija sa zaposlenima ATS je omogućena putem elektronske ili telefonske komunikacije (koriste se poslovni brojevi mobilnih telefona) između 8:00 i 15.00;
- svi odgovori na pitanja/zahteve će biti isključivo prosleđivani elektronskom poštom podnosiocu zahteva;
- sve relevantne informacije o aktivnostima ATS tokom trajanja vanrednog stanja će biti na vreme dostupne na internet stranici ATS:  OVDE ►, kao i putem Twitter-a.

Srdačno, ATS