Navigacija

Aleksej Hersoncev u poseti ATS-u

SeminariMeđunarodne aktivnosti

ALEKSEJ HERSONCEV U POSETI ATS-u

Akreditaciono telo Srbije imalo je čast i zadovoljstvo, da nakon održanog seminara u Kombank dvorani, 12.09.2019. godine u svojim prostorijama dočeka našeg cenjenog gosta iz Ruske Federacije, Alekseja Hersonceva, rukovodioca Rosakkreditaciя.

 

Aleksej Hersoncev, rukovodilac Rosakkreditaciя i v.d. direktora ATS-a prof. dr Aco Janićijević

 

Rukovodstvo ATS, kao i ostali zaposleni imali su sastanak sa gospodinom Hersoncevim koji je izrazio veliko zadovoljstvo zbog učešća na Seminaru posvećenom akreditovanim telima. Tokom boravka u ATS-u, g-din Hersoncev je predstavio Rosakkreditaciя i funkcionisanje sistema akreditacije u Ruskoj Federaciji. Istakao je da Rosakkreditaciя, kao deo infrastrukture kvaliteta Ruske Federacije, ima za cilj  da poboljša standard života i da izgradi poverenje između kompanija, države i zajednice. Nacionalno akreditaciono telo Rusije je savezno izvršno telo odnosno vladina organizacija u okviru Ministarstva za ekonomski razvoj Ruske Federacije.  U sistemu akreditacije funkcioniše i  Nacionalni institut za akreditaciju koji pomaže da se razviju resursi za ocenjivanja, kao i da se unapredi obrazovni program za celokupno osoblje koje učestvuje u postupku akreditacije. 

 

Zaposleni ATS-a na sastanku sa Aleksejem Hersoncevim, rukovodiocem Rosakkreditaciя

 

G-din Hersoncev je izneo podatak o broju akreditovanih tela koji je impozantan i to: više od 6000 akreditovanih laboratorija za ispitivanje, oko 2000 službi za metrologiju koje uključuju laboratorije za etaloniranje, kao i druge laboratorije koje vrše druge poslove iz oblasti metrologije, preko 250 akreditovanih kontrolnih tela, oko 100 tela za sertifikaciju sistema menadžmenta i 16 provajdera za ispitivanje osposobljenosti. Broj sertifikacionih tela za sertifikaciju osoba je veoma mali jer ova vrsta akreditacije nije razvijena zbog načina funkcionisanja obrazovnog sistema u Ruskoj Federaciji.

Rosakkreditaciя dosta posvećuje pažnju razvoju digitalnih usluga, pa s tim u vezi od prošle godine sve aplikacije za državne usluge mogu se slati samo elektronskim putem, pa se i sertifikati o akreditaciji mogu preuzeti samo sa ličnog naloga. Rosakkreditaciя je, takođe, počela da koristi elektronski obim akreditacije.

Nakon završenog sastanka, g-din Hersoncev je posetio Muzej Nikole Tesle, Hram svetog Save i Kalemegdansku tvrđavu.

Dolazak g-dina Hersonceva, za ATS ima poseban značaj kako u bilateralnim odnosima sa Ruskom Federacijom, tako i na međunarodnom nivou što se ogleda kroz potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Rosakkreditaciя.