Navigacija

Nove akreditacije u mesecu julu 2019. godine

Obaveštenja

U julu 2019. godine donete su sledeće odluke o akreditaciji:

Laboratorija za ispitivanje:
1. JKP Beogradski vodovod i kanalizacija Beograd, Sektor za KUBVKS, Služba sanitarne kontrole vode, Beograd-Makiš, Obrenovački put bb, akreditacioni broj: 01-479

2. Bezbednosno - informativna agencija, Institut bezbednosti, Odelenje za tehniku, Laboratorija za testiranje zaštitne opreme, Beograd, Kraljice Ane bb, akreditacioni broj: 01-480

Kontrolno telo:
1. TEHNOSERVIS NS 021 DOO, Sremska Kamenica, Fruškogorski put 38, akreditacioni broj: 06-251

2. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO „POŽAREVAC“, Požarevac, Partizanska 3, akreditacioni broj: 06-252

3. VATROOTPORNOST DOO Šid, Vojvođanskih brigada 4, Šid, akreditacioni broj: 06-253

4. „M-MERIJEN" DOO Beograd, Beograd, Mirijevski venac 60, akreditacioni broj: 06-254

5. G4S SECURE SOLUTIONS DOO Beograd, Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 32, akreditacioni broj: 06-255

6. TIGAR OBEZBEĐENJE DOO Pirot, Pirot, Nikole Pašića 213, akreditacioni broj: 06-256

7. TECHNOSECTOR DOO Kragujevac, Kragujevac, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 34, akreditacioni broj: 06-257

Sertifikaciono telo za sistem menadžmenta:
1. QUALITY CERT DOO Beograd, Beograd, Užička 41, akreditacioni broj: 08-020

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama se mogu pogledati u Registru