Navigacija

Objavljen EA Izveštaj za 2018. godinu

Obaveštenja

2018. godina uspešno je završena za Evropsku organizaciju za akreditaciju (EA): potpisan je 3. okvirni sporazum o partnerstvu sa Evropskom Komisijom (EC) a potom i sličan sporazum sa EFTA u aprilu 2019. godine. To je dokaz kontinuiranog obnavljanja poverenja u ono što postižemo i to se dešava u odlučujućem trenutku za Evropu.

Ovaj EA Izveštaj koji rezimira sve aktivnosti svojih članica, priznatih zainteresovanih strana i EA Sekretarijata tokom 2018. godine, možete pogledati na sledećem linku: EA Izveštaj za 2018. godinu