Navigacija

Nove akreditacije u mesecu martu 2019. godine

Obaveštenja

U martu 2019. godine donete su sledeće odluke o dodeli akreditacije za:

Kontrolna tela:

1. VATROCENTAR DOO Beograd, Beograd, Borivoja Stevanovića 55, akreditacioni broj: 06-224;

2. "Dobrovoljno vatrogasno društvo Vračar", Beograd, Metohijska 42, lokal 2, akreditacioni broj: 06-225;

3. ALMAKS DOO Beograd, Beograd, Gospodara Vučića 129, akreditacioni broj: 06-226;

4. VATROSPREM PROIZVODNJA DOO Beograd, Beograd, Kumodraška 178, akreditacioni broj: 06-227;

Laboratorije za ispitivanje:

1. POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA RUMA DOO Ruma, Sektor za laboratorijska ispitivanja, Ruma, Železnička 12, akreditacioni broj: 01-474;

2. POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SREMSKA MITROVICA DOO Sremska Mitrovica, Služba poljoprivredne laboratorije, Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 22, akreditacioni broj: 01-475.

Akreditacija je ukinuta sledećim TOU, na sopstveni zahtev:

1. Institut za nuklearne nauke „Vinča“ Beograd, Mihajla Petrovića Alasa 12-14, akreditacioni broj: 06-012;

2. PANOS INŽENJERING DOO NOVI SAD, Panos Lab, Novi Sad - Kać, Delfe Ivanić 59, akreditacioni broj: 01-451;

3. ENOLOŠKA STANICA VRŠAC DOO, Vršac, Heroja Pinkija 49, akreditacioni broj: 04-024.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama se mogu pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.