Navigacija

Obaveštenje za zainteresovane stručnjake

Obaveštenja

ATS obaveštava zainteresovane stručnjake da se ukazala potreba za angažovanjem:

A: ocenjivača za potrebe ocenjivanja sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta (sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom, sertifikacija sistema menadžmenta zaštitom životne sredine, sertifikacija sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, sertifikacija sistema menadžmenta bezbednošću hrane);

B: vodećih ocenjivača za potrebe ocenjivanja sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda;

V: tehničkih eksperata za potrebe ocenjivanja laboratorija za etaloniranje;

G: tehničkih eksperata za potrebe ocenjivanja kontrolnih i sertifikacionih tela.

Kompletne informacije možete pronaći na: https://www.ats.rs/node/1658.