Navigacija

NOVE AKREDITACIJE U JANUARU 2019. GODINE

Obaveštenja

U januaru 2019. godine donete su sledeće odluke o dodeli akreditacije za:

Kontrolna tela:

1. ANTIPLAM DOO Beograd, Beograd, Branka Momirova 21

akreditacioni broj: 06-213

2. „SAVSKI VENAC“ DOO Beograd, Beograd, Gavrila Principa 8

akreditacioni broj: 06-214

3. DOO SPECTRA NOVI SAD, Novi Sad, Bulevar cara Lazara 88

akreditacioni broj: 06-215

Takođe, akreditacija je ukinuta na sopstveni zahtev laboratoriji za ispitivanje "CertLab.Co" DOO Obrenovac, Laboratorija CertLab (akreditacioni broj 01-111).

Detaljne informacije o akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti se mogu pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.