Navigacija

KLIJENTI I ATS U 2019. GODINI

Obaveštenja

Poštovani naši klijenti,

u 2019. godinu smo zakoračili dugim koracima, puni entuzijazma i planova koji su posebno usmereni na komunikaciju sa vama. Ne želimo da se susrećemo samo na ocenjivanjima, da komuniciramo samo dok rešavamo probleme, već ove godine želimo da idemo u susret izazovima. A neki od njih su SRPS ISO/IEC 17025:2017, nove oblasti ocenjivanja usaglašenosti i dr.

Stoga smo planirali niz sastanaka sa vama koji će započeti već u februaru i nastaviće se do maja ove godine i u prvom delu godine biće organizovani za tela koja se bave ispitivanjem (uključujući medicinska ispitivanja) i etaloniranjem, kao i kontrolnim telima u oblasti zaštite od požara.

Naše susrete ćemo nastaviti i u drugoj polovini godine kada ćemo nastaviti sa istim aktivnostima posvećenim kontolisanju i sertifikaciji.

Nadamo se da će ovi susreti pomoći da unapredimo naš i vaš rad na jednom od najinteresantnijih poslova – akreditaciji.

Vaš ATS