Navigacija

Usvojen novi SI sistem jedinica

Obaveštenja

Na 26. Generalnoj konferenciji za tegove i mere, koju je organizovao Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) 16. novembra 2018. godine u Versaju u Francuskoj, prisutni predstavnici iz 54 zemlje sveta jednoglasno su izglasali reviziju Međunarodnog sistema jedinica (SI) čija će primena početi 20. maja 2019. godine, kojom su usvojene nove definicije za kilogram, amper, kelvin i mol.

Redefinisani SI od sada se zasniva na osnovnim prirodnim konstantama. Kilogram je određen na osnovu Plankove konstante (h), amper na osnovu elementarnog naelektrisanja (e), kelvin na osnovu Bolcmanove konstante (k) i mol na osnovu Avogadrove konstante (NA).

Pogledajte video koji je dostupan na sledećem linku https://ilac.org/publications-and-resources/videos/ i BIPM vebsajtu za više detalja https://www.bipm.org/en/the-si/ .

Informaciju u vezi odnosa između ILAC-a (Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija) i BIPM -a možete pogledati na sledećem linku https://ilac.org/about-ilac/partnerships/international-partners/bipm/ .