Navigacija

Potpisana zajednička deklaracija BIPM, OIML, ISO i ILAC-a o metrološkoj sledljivosti

Međunarodne aktivnosti

Zajednička deklaracija BIPM (Međunarodna organizacija za tegove i mere), OIML (Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju), ISO (Međunarodna organizacja za standardizaciju) i ILAC-a (Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija) o metrološkoj sledljivosti ažurirana je i potpisana 13. novembra 2018. godine tokom zasedanja 26. sastanka CGPM-a (Generalna konferencija za tegove i mere), održanog u Versaju.

Zajedničku deklaraciju možete pogledati ovde https://ilac.org/?ddownload=122167 .

Deklaracija ističe značaj metrološke sledljivosti i ohrabruje članove ovih četiri međunarodnih organizacija, kao i sve one druge korisnike kojima je metrološka sledljivost važna, da usvoje date preporuke. A one su takođe, referencirane u zahtevima standarda ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing (Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje).

Ova deklaracija je potpisana od strane g-dina Martin-a Milton-a (u ime BIPM-a), g-dina Stephen-a Patoray-a (u ime OIML-a), g-đe Merih Malmqvist Nilsson (u ime ILAC-a), i g-dina Sergio-a Mujica-e (u ime ISO-a) i zapravo reafirmiše Zajedničku deklaraciju potpisanu 7. novembra 2011. godine.