Navigacija

Održan 40. sastanak EA MAS komiteta u Budimpešta

Međunarodne aktivnosti

Na 40. sastanku EA MAS komiteta održanog od 3-4. oktobra 2018. godine u Budimpešti (Mađarska) donete su sledeće odluke:

 

 

BSCA (Belorusija) - potpisnik EA BLAsporazuma za sledeće oblasti: ispitivanje, etaloniranje, sertifikacije proizvoda, sertifikacije sistema menadžmenta, sertifikacije osoba.
BAS (Bugarska) - produžen status potpisnika EA MLA sporazuma za sledeće oblasti: ispitivanje uključujući medicinska ispitivanja, etaloniranje, kontrolisanje, sertifikacije proizvoda, sertifikacije sistema menadžmenta, sertifikacije osoba i GHG.
CYS-CYSAB (Kipar) - produžen status potpisnika EA-MLA sporazuma za sledeće oblasti: ispitivanje uključujući medicinska ispitivanja, etaloniranje, kontrolisanje.

LATAK (Letonija) - produžen status potpisnika EA MLA sporazuma za sledeće oblasti: ispitivanje uključujući medicinska ispitivanja, etaloniranje, kontrolisanje, sertifikacije proizvoda, sertifikacije sistema menadžmenta, sertifikacije osoba i GHG.
IARM (Mađarska)produžen status potpisnika EA MLA sporazuma za sledeće oblasti: ispitivanje uključujući medicinska ispitivanja, etaloniranje, kontrolisanje, sertifikacije proizvoda i proširuje se sporazum za obalast sertifikacije sistema menadžmenta.

RvA (Holandija) - produžava status potpisnika EA MLA sporazuma za sledeće oblasti: ispitivanje uključujući medicinska ispitivanja, etaloniranje, kontrolisanje, sertifikacije proizvoda, sertifikacije sistema menadžmenta, sertifikacije osoba i GHG.

RvA i UKAS su prva dva potpisnika EA MLA sporazuma koji su uspešno završili ocenjivanje u svrhu proširenja oblasti njihovih sporazuma na oblast proizvođača referentnih materijala.

Ostala pitanja koja su razmatrana na sastanku:

Ocenjivanja EA u (trećim) zemljama u kojima su prisutni bezbednosni problemi: MAC je podržao predlog predsedavajućeg da se od EA GA zatraži odobravanje novog radnog zadatka u cilju izmene EA-2/02 kako bi se u ovaj dokument dodale odredbe koje se tiču odgovornosti EA i domaćih akreditacionih tela prema ocenjivačima EA koji sprovode ocenjivanja u (trećim) zemljama u kojima su prisutni bezbednosni problemi.

Izmena ToR MAC-a: odobren je izmenjeni ToR koji će biti predstavljen na sledećoj sednici EA GA. Izmena se odnosi na odredbe vezane za članove sa pravom glasa i obaveze MAS-a, kao i kriterijume za članove MAS Management grupe.

Sastanku su ispred ATS-a prisustvovali prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora ATS-a i mr Natalija Jovičić Zarić, pomoćnik direktora za kvalitet i razvoj.

Za više informacija pogledajte sledeći link .