Navigacija

Nove akreditacije u avgustu 2018. godine

Obaveštenja

Tokom avgusta 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Akreditacija je dodeljena sledećim TOU:

Kontrolno telo:

1. "Dobrovoljno vatrogasno društvo Zvezdara", Bulevar Kralja Aleksandra 259, Beograd

akreditacioni broj: 06-197, tip C

Sertifikaciono telo za sertifikaciju proizvoda:

1. PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Centar za pružanje usluga, servisa i pakete proizvoda, Sertifikaciono telo za usluge privatnog obezbeđenja, Beograd

    akreditacioni broj: 04-029

Akreditacija je ukinuta sledećim TOU, na sopstveni zahtev:

Laboratorija za ispitivanje:

1. IN FOOD LAB DOO Požega, Nikole Pašića bb, Požega

akreditacioni broj: 01-456

Kontrolno telo:

1. MASTER OPITUS DOO BEOGRAD, Beograd, Vitanovačka 44b

akreditacioni broj: 06-096, tip C

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama se mogu pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti