Navigacija

Obaveštenje za STSM za QMS i EMS o prelasku na nove verzije standarda SRPS ISO/IEC 17021-3:2017 i SRPS ISO/IEC 17021-2:2017

Obaveštenja

Obaveštavamo sve zainteresovane strane da je 30. novembra 2017. godine Institut za standardizaciju Srbije (ISS) objavio standarde SRPS ISO/IEC 17021-3:2017 Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta – Deo 3: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom i SRPS ISO/IEC 17021-2:2017 Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta – Deo 2: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta životnom sredinom.

Akreditaciono telo Srbije (ATS) obaveštava akreditovana sertifikaciona tela (ST) za sertifikaciju sistema menadžmenta za QMS i EMS da je tranzicioni period za prelazak na sertifikaciju po novom standardima dve godine od objave ISO standarda, što znači do 31. marta 2019. godine za SRPS ISO/IEC 17021-3:2017 i do 1. decembra 2018. godine za SRPS ISO/IEC 17021-2:2017. Potrebno je da akreditovana ST za sertifikaciju sistema menadžmenta dostave ATS-u GAP analizu i plan implementacije pomenutih standarda najkasnije do 30.04.2018. godine i u skladu sa planom sva dokumenta sistema menadžmenta koja su izmenjena i dopunjena zbog novih i izmenjenih zahteva pomenutih standarda sa jasnom identifikacijom izmena, kako bi ATS u skladu Pravilima akreditacije i planovima proverio primenu zahteva novog standarda u sedištu sertifikacionog tela, tokom redovnog nadzornog ocenjivanja ili ponovnog ocenjivanja.

ATS neće prihvatati prijave za akreditaciju sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta prema standardima SRPS ISO/IEC 17021-1 + SRPS ISO/IEC TS 17021-3:2014 i SRPS ISO/IEC TS 17021-2:2013, posle 20. aprila 2018. godine odnosno početak prijema prijava za akreditaciju prema novim izdanjima standarda SRPS ISO/IEC 17021-1 + SRPS ISO/IEC 17021-3:2017 i SRPS ISO/IEC 17021-2:2017.

Sva ocenjivanja posle 20. aprila 2018. godine uključiće i ocenjivanje ispunjavanja zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17021-3:2017 i SRPS ISO/IEC 17021-2:2017.