Navigacija

Održani godišnji sastanci sa ocenjivačima ATS-a

Obaveštenja

U Beogradu u Palati Srbija, 10, 11. i 12. januara 2018. godine, Akreditaciono telo Srbije je održalo godišnje sastanke sa svojim ocenjivačima. Na sastancima, koji su održani za svaku vrstu akreditacije posebno, ocenjivačima su date informacije o radu ATS-a u protekloj godini, sa posebnim osvrtom na proteklo kolegijalno ocenjivanje ATS-a od strane Evropske organizacije za akreditaciju.

Takođe je bilo reči i o planovima za ovu godinu, o izmenama u dokumentaciji QMS ATS, o učešću i radu predstavnika ATS-a u stručnim telima EA/IAF/ILAC u 2017. godini, kao i o pripremama za prelazak ATS-a i akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti na nova izdanja standarda i obavezujućih dokumenata EA/IAF/ILAC.

U cilju ujednačavanja načina ocenjivanja i poštovanja pravila i procedura ATS-a, ocenjivačima su izneta zapažanja o njihovom radu u proteklom periodu, do kojih se došlo pregledom dostavljene dokumentacije sa ocenjivanja, dokumentacije pripremljene za odlučivanje o akreditaciji, kao i zapažanja do kojih je došla Komisija za izbor i praćenje performansi ocenjivača. Tokom sastanaka su realizovane i planirane mere za otklanjanje nalaza utvrđenih od strane tima EA tokom kolegijalnog ocenjivanja. Na kraju svakog sastanka su dati odgovori na pitanja ranije postavljena od strane ocenjivača, a u otvorenoj diskusiji su razmenjena mišljenja o otvorenim pitanjima koja su ocenjivači postavljali na samim sastancima. Na sastancima je učešće uzelo oko 250 ocenjivača.

Ocenjivači laboratorija za analitička ispitivanja

Ocenjivači medicinskih laboratorija 

Ocenjivači laboratorija za tehnička ispitivanja

Ocenjivači laboratorija za etaloniranje