Navigacija

Održana 8. sednica Upravnog odbora ATS-a i zajednička sednica Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Saveta za akreditaciju

Aktuelnosti

21. decembra 2017. godine u prostorijama Akreditacionog tela Srbije održana je 8. sednica Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije, kojoj je pored predsednika Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije, gospodina Nedeljka Pantića i ostalih članova Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije prisustvovao i v.d. direktora Akreditacionog tela Srbije, prof. dr Aco Janićijević, a na kojoj je donet Program rada sa finansijskim planom Akreditacionog tela Srbije za 2018. godinu.

Nakon završene diskusije po pitanju svih tačaka usvojenog dnevnog reda, predsednik Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije, gospodin Nedeljko Pantić, je pozvao sve prisutne da prisustvuju zajedničkoj sednici Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Saveta za akreditaciju.

Na zajedničkoj sednici, svi prisutni su upoznati o rezultatima kolegijalnog ocenjivanja Akreditacionog tela Srbije od strane Evropske organizacije za akreditaciju - EA, kao i o planovima i ciljevima razvoja Akreditacionog tela Srbije tokom 2018. godine i u narednom periodu.

Nakon ovoga prisutni su razmatrali Analizu odnosa Akreditacionog tela Srbije sa povezanim telima, a upoznati su i sa predlozima korektivnih mera od strane tima ocenjivača Evropske organizacije za akreditaciju - EA u vezi mera koje se odnose na rad Saveta za akreditaciju, novih izdanja standarda ISO/IEC 17011 i ISO/IEC 17025.

Prisutni su informisani i o održanom zajedničkom godišnjem sastanku IAF-a i ILAC-a tokom 2017. godine, kao i o održanom 40. zasedanju Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju - EA, nakon čega je Savet za akreditaciju doneo zaključak o prihvatanju dostavljenih materijala, s obzirom na to da se on kao stručno i savetodavno telo o istim izjašnjava u skladu sa Zakonom o akreditaciji, Osnivačkim aktom i Statutom Akreditacionog tela Srbije.

Predsedavajući Upravnog odbora ATS-a Nedeljko Pantić i članovi UO Andrija Jokić, mr Snježana Pupovac, Miloš Petrović i Miloš Nikić i v.d. direktora ATS-a, prof. dr Aco Janićijević

 

Zajednička sednica članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Saveta za akreditaciju