Navigacija

Nove akreditacije u oktobru 2016. godine

Aktuelnosti

Tokom oktobra meseca 2016. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije za dva tela, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Dodeljena je akreditacija laboratoriji za ispitivanje:

- INSA AD BEOGRAD, Sektor laboratorija, Laboratorija za ispitivanje, Beograd-Zemun,  Tršćanska 21

i kontrolnom telu:

- APAVE VerchTech d.o.o.,  Beograd, Pančevački put 83.

Ukinuta je akreditacija laboratoriji na sopstveni zahtev:

- Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Institut, Laboratorija za ispitivanje zaštitne elektroizolacione opreme za rad u elektroenergetskim postrojenjima, Novi Sad, Školska 1.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.