Navigacija

Nove akreditacije u avgustu 2016. godine

Aktuelnosti

Tokom avgusta meseca 2016. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije za dva kontrolna tela i jednu laboratoriju za etaloniranje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Dodeljena je akreditacija kontrolnim telima:

- JUGOTRADE, Društvo za proizvodnju i trgovinu, 11000 Beograd, Dragoslava Srejovića 1v

- SUPERLAB D.O.O., Novi Beograd, Milutina Milankovića 25

i laboratoriji za ispitivanje:

- Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge Tehnoproces Pančevo, Sinđelićeva 40c, Pančevo.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.