Navigacija

ATS na novoj adresi!

Obaveštenja

 

Poštovani,

Obaveštavamo vas da je Akreditaciono telo Srbije sada na novoj adresi:

Vlajkovićeva 3, V sprat
11000 Beograd 6
poštanski fah 92
Srbija

Izvinjavamo se što iz tehničkih razloga nismo bili u mogućnosti da ovu informaciju prosledimo unapred kako preseljenje na novu adresu ne bi uticalo na vaše svakodnevno poslovanje.

Promenom poslovnog sedišta mejl adrese zaposlenih i adresa internet portala ATS-a ostaju nepromenjeni. Ažurirani spisak sa novim brojevima telefona zaposlenih će uskoro biti postavljen na internet portalu ATS-a u odeljku Kontakti/Kontakti zaposlenih.

S poštovanjem,

                                                                                          V.D. DIREKTORA
                                                                                    prof. dr Aco Janićijević