Navigacija

Nove akreditacije u junu 2016. godine

Aktuelnosti

Tokom juna meseca 2016. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluku o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za etaloniranje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Dodeljena je akreditacija laboratoriji za etaloniranje:

- DOO INSTITUT ZA BEZBEDNOST I HUMANIZACIJU RADA Novi Sad, Laboratorija za etaloniranje, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 30

Akreditacija je ukinuta laboratoriji za ispitivanje:

- Koncern „FABRIKA VAGONA KRALJEVO“ AD Sektor za kvalitet Laboratorija FVK Kraljevo, Industrijska 27.

Sve detaljne informacije o akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.